Дајте музика – Заљубен ден – Кјара Блажев

www.dajtemuzika.mk
Муз. и арр. Николче Мицевски
Текст: Валентин Соклески