Дајте музика – „Вистина“ – Софија Николовска

Муз. /Никола Перевски Пере;
Арр./ Борче Кузмановски;
текст/ Игор Џамбазов