Дајте музика – Вистина / Софија Николовска/ Dajte muzika – Vistina

Муз.Никола Перевски- Пере
Текст.Игор Џамбазов
Арр.Борче Кузмановски