Дајте музика – Тео Манев – Невидливи пријатели /Dajte muzika – Nevidlivi prijateli

Муз. и арр. – Николче Мицевски
Текст: Валентин Соклески
Продукција: Николче Мицевски и Дејан Момироски