Дајте музика- Сонце во твоите руси коси /Андреј Митровски/ Dajte muzika – Sonce vo tvoite rusi kosi

Музика: Григор Копров
Текст: Огнен Неделковски