Дајте Музика – Собирам насмевки/ Александра Делева/ Dajte muzika – Sobiram nasmevki

Музика и аранжман: Никола Мицевски
Текст: Валентин Соклевски
Продукција: Никола Мицевски и Дејан Момировски