Дајте музика/ Слаткаристика- Јас имам некој/ Dajte muzika /Slatkaristika -Jas imam nekoj/