Дајте музика – Север и југ – Саша Димитриевска

Муз. и арр.: Николче Мицевски
Текст: Валентин Соклески