Дајте музика – Пред да зборуваш/ Талиа Василова / Dajte muzika -Pred da zboruvash

Музика и аранжман: Никола Мицевски
Текст: Валентин Соклевски
Продукција: Никола Мицевски и Дејан Момировски