Дајте музика – „Пази се селфи„ – Бојана Стојановска

Муз. и арр. Борче Кузмановски;
текст / Валентин Соклески