Дајте музика – „Нема чип да ме смени„ – Тео Манев

Музика и арр. – Николче Мицевски
Текст: Валентин Соклески