Дајте музика – Некст Тајм – Мина

Муз. и арр. Николче Мицевски
Текст: Валентин Соклески
Продукција: Дејан Момироски и Николче Мицевски