Дајте музика – „Наташа од 6-то 1“ – Јован Дукмеџиев

Музика и арр: Борче Кузмановски
Текст: Игор Џамбазов