Дајте музика – Мачето Лили – Бисера Мојаноски

Муз. и арр.: Николче Мицевски
Текст: Валентин Соклески
Продуција: Дејан Момироски и Николче Мицевски