Дајте музика- „Маалска библиотека„ – Нела Манчевска

Музика и аранжман : Борче Кузмановски
Текст: Сара Пројковска Николовска
Продукција: Дејан Момироски и Николче Мицевски
www.dajtemuzika.mk