Дајте музика – „Имаме право на глас“ – Саша Димитриевска

Музика и арр.: Николче Мицевски
Текст: Валентин Соклески
Продукција: Николче Мицевски и Дејан Момироски