Дајте музика – Имаме право на глас – Лука Павловски / Дајте музика – Imame pravo na glas

Муз. и арр.- Никола Мицевски
Текст- Валентин Соклевски
Продукција- Никола Мицевски и Дејан Момировски