Дајте музика/ Елена Ристеска – Да е светот подобар / Dajte muzika/ Elena Risteska

Музика и аранжман: Никола Мицевски
Текст: Валентин Соклевски и Елена Ристеска
Продукција: Никола Мицевски и Дејан Момировски