Дајте музика – Другарство – Лука и Софија Дурловски

Музика и текст: Андријана Јаневска
Арр.: Николче Мицевски
Продукција: Дејан Момировски и Николче Мицевски