Дајте музика – Дедо Мете метеор – Мила Шќутовска/ Dajte muzika – Dedo Mete meteor

Музика и текст: Ристо Самарџиев
Арр. Николче Мицевски