Дајте музика – Да беше филм – Јана и Теодора Мицевски/ Dajte muzika -Da bese film

Муз. и арр. : Николче Мицевски
Текст: Валентин Соклески
Продукција: Николче Мицевски и Дејан Момироски