Дајте музика – „Да беше филм“ – Јана и Теа Мицевски

Музика и арр. – Николче Мицевски
Текст: Валентин Соклески
Продукција: Николче Мицевски и Дејан Момироски