Дајте музика – Чорбаџија – Нона Живковска

Муз. и арр.: Николче Мицевски
Текст: Валентин Соклески
Продукција: Дејан Момировски и Николче Мицевски