Дајте музика – „Без другари„ – Александра Дрогришка

Музика и арр. – Николче Мицевски
Текст: Сара Пројковска Николовска
Продукција: Николче Мицевски и Дејан Момироски