Дајте музика – Ајде да летаме / Војдан Видоески/ Dajte muzika – Ajde da letame

Муз. и арр. – Игор Василев- Новоградска
Текст: Кирил Василев