Дајте музика – Јади здраво/ Јана Јакимовска/ Dajte muzika – Jadi zdravo

Муз.Никола Перевски- Пере
Текст/Игор Џамбазов
Арр.Борче Кузмановски
Продукција/Никола Перевски- Пере